Edo Murtić

 

Edo Murtić (1921.-2005.) bio je hrvatski slikar i grafičar, značajni predstavnik apstraktnog slikarstva i jedan od najkreativnijih autora suvremenog hrvatskog slikarstva. Studirao je na Akademiji u Zagrebu, te kratko u Beogradu. Jedan je od osnivača skupine Mart i galerije Forum u Zagrebu. U počecima svog slikarskog djelovanja radio je portrete, interijere i mrtve prirode u duhu kolorističkog intimizma i realizma. Njegovo stvaralaštvo obilježili su sljedeći ciklusi: Jadranski ciklus (motivi otočnih gradova, brodova u luci, čempresa, vinograda), zatim ciklus nastao tijekom boravka u SAD-u i Kanadi, pod nazivom Doživljaj Amerike (urbani motivi snažnog kolorita), zatim ciklusi Sluh mora i Opatijski ciklus. Ciklusi Prvo ljeto, Drugo ljeto i Požar obilježeni su raskošnim koloritom, a prikazivali su uvale, vinograde, vrtove i maslinike otoka Mljeta, Korčule, Lastova i Pelješca. Kraj 20. stoljeća obilježili su ciklusi Montraker, Kraj stoljeća, Za Juru, Veselo crno. Osim slikarstva i grafike, bavio se i ilustracijama književnih djela, te zidnim dekoracijama i mozaicima.

izvor: Hrvatska enciklopedija; Leksikografski zavod Miroslav Krleža