Menci Clement Crnčić

Menci Clement Crnčić (1865.-1930.) bio je hrvatski slikar i grafičar. Studirao je slikarstvo u Beču i kratko u Münchenu. Sudjeluje na izložbama Društva hrvatskih umjetnika u Zagrebu i inozemstvu. Sa slikarom Belom Čikoš Sesijom 1903. godine otvara privatnu slikarsku školu u Zagrebu, koja nakon četiri godine prerasta u Višu školu za umjetnost i umjetni obrt, a poslije u Akademiju likovnih umjetnosti u kojoj predaje do kraja života. Njegovi rani radovi pod utjecajem su realizma münchenske škole. Čest motiv njegovih radova je more i morski krajolik Istre i Hrvatskog primorja. Slikao je i portrete, ali ih nije često izlagao. Bavio se i scenografijom i karikaturom, te ilustracijom raznih djela.

izvor: Hrvatski biografski leksikon