Nikola Reiser

Nikola Reiser (1918.-2010.) bio je hrvatski slikar. Završio je zagrebačku Akademiju likovnih umjetnosti, gdje je i radio kao profesor, a pohađao je i akademiju slikarstva u Parizu.  Slikao je portrete i krajolike: mrtve prirode s najčešćim motivom cvijeća i vaza. Autor je niza grafičkih mapa. 1998. godine dobio je Nagradu “Vladimir Nazor” za životno djelo.

izvor: Hrvatska enciklopedija; Leksikografski zavod Miroslav Krleža