Aleksandar Srnec

Multipla, 1971.

Skulptura

visina: 15 cm

Više o autoru/ici