Emanuel Vidović

Veduta

1943

Gvaševi

55 x 70 cm, sign. l.dolje: E. Vidović

Više o autoru/ici