Miro Vuco

Anđeo

Skulptura

Visina: 20 cm

Više o autoru/ici