Mirko Rački
Savski sprudovi kraj Zaprešića, 1970.

Mirko Rački

Savski sprudovi kraj Zaprešića, 1970.